Kontakty

Spartak Myjava a. s.

Hodžova 261/1
907 01 Myjava
Slovenská republika / Slovakia

IČO: 46699821,
DIČ: 2023525933
Bankové spojenie: SK83 0900 0000 0051 7916 7136

tel.: +421 34 621 43 31
e-mail: spartak@spartakmyjava.sk
sekretariát klubu: sekretariat@spartakmyjava.sk
športový riaditeľ: riaditel@spartakmyjava.sk
ekonomický úsek : ekonom@spartakmyjava.sk 

Funkcionári klubu

  • Pavel Halabrín - prezident klubu
  • Ing. Peter Halabrín - generálny manažér, predseda predstavenstva
  • Ing. Marcela Halabrínová - ekonóm klubu
  • Iveta Neveďalová - sekretár klubu a manažér mládeže
  • Stanislav Malečka - bezpečnostný manažér a hlavný usporiadateľ
  • Mgr. Marek Hrin - mediálny manažér, webmaster
  • Timotej Hrin - mediálny referent
  • Vladimír Domen - fotograf