Sme jeden tím!

Spartak Myjava a. s.

Hodžova 261/1
907 01 Myjava
Slovenská republika / Slovakia

IČO: 46699821,
DIČ: 2023525933
Bankové spojenie: 1175504002/1111

tel.: +421 34 621 43 31
e-mail: spartak@spartakmyjava.sk
sekretariát klubu: sekretariat@spartakmyjava.sk
športový riaditeľ: riaditel@spartakmyjava.sk
ekonomický úsek : ekonom@spartakmyjava.sk 

Funkcionári klubu

  • Pavel Halabrín - prezident klubu
  • Ing. Peter Halabrín - generálny manažér
  • Ing. Stanislav Tomič - predseda predstavenstva a koordinátor styku s fanúšikmi
  • Stanislav Malečka - bezpečnostný manažér a hlavný usporiadateľ
  • Ing. Marcela Halabrínová - ekonómka klubu
  • Mgr. Marek Hrin - mediálny manažér
  • Tomáš Marek - mediálny referent
  • Vladimír Domen - fotograf