Je to definitívne. Futbalové súťaže končia.

26.03.2020

Západoslovenský futbalový zväz dnes vydal vyhlásenie, z ktorého jednoznačne vyplýva, že jarná časť súťaží sa už na trávnikoch hrať nebude.

Výkonný výbor Západoslovenského futbalového zväzu formou hlasovania per rollam prijal jednomyseľne nasledovné rozhodnutia:

 1. Rušia sa všetky súťaže ZsFZ (dospelí, dorast, žiaci, prípravky) jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020.
 2. Výsledky všetkých doteraz odohraných regionálnych súťaží 2019/2020 sa anulujú.
 3. Z terajších regionálnych súťaží pre nasledujúcu sezónu 2020/2021 žiadny futbalový klub nepostúpi ani nezostúpi.

VYHLÁSENIE O ANULOVANÍ REGIONÁLNYCH FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ 2019/2020
NA SLOVENSKU

Na základe rozhodnutí najvyšších orgánov SR a mimoriadnej situácie v našej krajine spôsobenej koronavírusom vydávajú predsedovia regionálnych futbalových zväzov nasledovné vyhlásenie:

 • Rušíme všetky regionálne súťaže dospelých, dorastu, žiakov a prípraviek jarnej časti 2019/2020.
 • Anulujeme výsledky všetkých doteraz odohraných regionálnych súťaží 2019/2020.
 • Pre prípravu súťažného ročníka 2020/2021 platí zásada, že z aktuálnych regionálnych súťaží žiadny futbalový klub nepostupuje ani nezostupuje.
 • Usporiadanie sezóny 2020/2021 bude v kompetencii príslušného riadiaceho orgánu pri dodržaní vyššie uvádzaných zásad.
 • Západoslovenský futbalový zväz týmto vyzýva ObFZ, aby konali rovnako.

Zdôvodnenie

Podľa odborníkov bude doterajší nepriaznivý stav na Slovensku trvať dlhšie, ako sa predpokladalo. Deň D - keď sa život dostane do normálu, sa vzďaľuje. Keďže jedným z najdôležitejších opatrení v boji s nákazou je aj obmedzenie osobných a skupinových kontaktov, v našej nespočetnej futbalovej rodine sú vyššie uvedené opatrenia nevyhnutnosťou. Asi sme všetci s úľavou prijali rozhodnutie UEFA posunúť barážové stretnutia na neskorší termín, samotné ME (budú sa konať v 12 mestách) o rok. Súčasná nielen európska generácia čelí najväčšej povojnovej kríze. UEFA a všetky asociácie prejavili zodpovednosť, jednotu, solidaritu a v boji s doterajším neduhom sa stalo ich ústrednou prioritou ZDRAVIE PRED FUTBALOM. Keď sa UEFA rozhodla k takému závažnému kroku, chceme aj my, predstavitelia amatérskeho futbalu, deklarovať jednotu a zodpovednosť realizovaním uvedeného vyhlásenia. Myslíme si, že neexistuje iné riešenie. Vírus rozhoduje o živote a smrti. Je našou povinnosťou popri už existujúcich opatreniach, zrejme tiež budúcich, pomáhať aj zdravotníkom chrániť zdravie a životy všetkých účastníkov našich súťaží. Sme rozhodnutí zmierniť dosah koronavírusu, určite aj v prospech futbalu v budúcnosti, najmä keď deň D je v nedohľadne.

Navyše:

 1. Súťaže RFZ a ObFZ hrajú prevažne pracujúci amatéri, chlapci a dievčatá navštevujúci školy. Je nemysliteľné zúžiť jarné súťaže do jedného - dvoch mesiacov formou "anglických týždňov".
 2. Súťažný poriadok SFZ (SP) čl. 7/6 nám umožňuje, citujeme: "Riadiaci zväz je oprávnený zakázať organizovanie stretnutia s odôvodnením."
 3. SP čl. 9/1 citujeme: "Majstrovská súťaž sa hrá dvojkolovo systémom jeseň - jar." Toto nebude možné dodržať, preto musí prísť k anulovaniu doterajších výsledkov.
 4. Mimoriadna situácia bude mať značne negatívny dosah na ekonomiku, služby atd. Školy budú doháňať zameškané. Nebude priestor na nahustené súťaže - tréningy, ak by aj deň D podľa optimistického variantu nastal, nebude to skôr ako v máji a júni.
 5. V prípade postupov a zostupov musí existovať rovnosť šancí. Keďže odvetná časť jarných súťaží bude zrušená, nie je možnosť dodržať túto zásadu - preto sa neuskutoční žiaden postup ani zostup na všetkých úrovniach amatérskeho futbalu v ročníku 2019/2020.

Futbalový ročník 2019/2020 bude mimoriadny - taký história dlho nepamätá. No veríme, že navrhované opatrenia sa v tejto neľahkej dobe stretnú s pochopením širokej športovej verejnosti v snahe futbalu predovšetkým pomôcť, nie mu škodiť.

K podobnému kroku vyzývame aj SFZ, aby uvažoval o zrušení všetkých ním riadených súťaží jarnej časti ročníka 2019/2020 a prijal podobné opatrenia.

Juraj Jánošík, predseda BFZ

Ladislav Gádoši, predseda ZsFZ

Jozef Paršo, predseda SsFZ

Richard Havrilla, predseda VsFZ

zdroj: futbalnet.sk