Výmena trávnika sa v Myjave zatiaľ realizovať nebude, preložené sú aj oslavy

02.06.2020

Spartaku Myjava bol v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 - 2021 schválený finančný príspevok vo výške 10 000,- €.

Ten je určený na rekonštrukciu hlavnej hracej plochy štadióna v Myjave odfrézovaním vrchnej časti trávnika a výsevom novej trávy. Táto investičná akcia sa podľa pôvodného zámeru mala začať realizovať koncom júna tohto roka, teda hneď po plánovaných oslavách storočnice futbalu na Myjave. Vzhľadom na situáciu doma i vo svete však musel klub svoje plány prehodnotiť a pokúšal sa obnovu trávnika spraviť v pandémiou vynútenej prestávke počas mesiacov apríl až jún, keďže založenie nového kvalitného trávnika trvá minimálne osem týždňov. Bohužiaľ, dodávateľ prác, spoločnosť Florest s. r. o., nemala vzhľadom na práve realizované projekty dostatočné kapacity na započatie prác v Myjave. Spartak preto požiadal Slovenský futbalový zväz o možnosť zrealizovať rekonštrukciu hlavnej hracej plochy až v roku 2021 a čaká na stanovisko riadiaceho orgánu.

Myjavčania museli takisto zmeniť dátum oslavy stého výročia založenia klubu, ktorá sa - ak to pravidlá dovolia - bude konať až 7. - 8. augusta 2020. Dúfame, že sa to podarí a významné jubileum si spolu dôstojne pripomenieme!