Dajme spolu gól!

24.09.2019

Dajme spolu gól! To je názov projektu Slovenského futbalového zväzu (SFZ), ktorý je zameraný na popularizáciu futbalu najmä u detí v materských školách.

     V aktuálnom školskom roku 2019/20 už štvrtýkrát ponúka možnosť pokračovať v pohybovo-športových aktivitách tým materským školám, ktoré boli zapojené do projektu v predošlom školskom roku a zároveň ponúka možnosť zapojiť sa doň aj novým materským školám alebo základným školám s materskou školou. Navyše sa teraz projekt rozširuje o možnosť zapojenia samostatných základných škôl. Konkrétne detí z 1. ročníkov, ktoré môžu ako záujmovú činnosť rozvíjať práve futbal. Do projektu Dajme spolu gól! môžu byť zapojené nielen tie základné školy s materskými školami, ktoré realizovali aktivity v minulom školskom roku v škôlkach, ale je otvorený aj ďalším základným školám. Ich počet je však limitovaný, preto SFZ odporúča školám zaregistrovať sa čo najskôr. Každá nová zaregistrovaná škola obdrží športové pomôcky. V prípade otázok o zapojení do projektu Dajme spolu gól môžete písať na emailovú adresu: dajmespolugol@futbalsfz.sk.