Odvolanie Spartaka Myjava bolo zamietnuté

20.12.2023

V sobotu 9. decembra 2023 sme vás informovali o ďalšom postupe Spartaka Myjava v záležitosti nevycestovania na zápas do Vranova nad Topľou a následnej kontumácie stretnutia s Trebišovom, o ktorej riadiaci orgán súťaže rozhodol hlasovaním v piatok 8. decembra 2023.

Ako sme uviedli, Spartak výsledok hlasovania komisie zobral na vedomie, no zároveň deklaroval, že je pripravený sa voči tomuto rozhodnutiu odvolať a objektívne poukázať na pochybenia, ktoré sa od zrušeného duelu v Trebišove v tejto záležitosti udiali. Všetko v súlade so stanovenými normami, podľa ktorých Spartak postupoval a postupuje a ktoré by podľa názoru Myjavy mali platiť rovnako pre všetkých.

Tak sa aj stalo a Myjava odvolanie voči rozhodnutiu v 50. kalendárnom týždni podala. Následne v utorok 19. decembra 2023 bolo na sekretariát klubu doručené oznámenie Odvolacej komisie, ktoré - podľa predpokladov a očakávaní - znelo ZAMIETNUTÉ. Vedeniu klubu zatiaľ nebolo doručené zdôvodnenie tohto rozhodnutia. Keď sa tak stane, budeme vám tlmočiť tak námietky klubu voči porušeniu pravidiel futbalu či súťaže v odvolaní ako aj dôvody, prečo a ako v tejto veci rozhodli riadiaci orgán a Odvolacia komisia. Aby ste si mohli urobiť úsudok sami... Nie preto, aby si klub dokazoval svoje ego a mal potrebu vypisovať oznamy na svoj web, ale aby sme sa spoločne zamysleli nad tým, či všetko skutočne funguje tak ako má a ak už máme nejaké pravidlá, či ich ozaj dodržiavajú všetci zainteresovaní.

Dovtedy vám všetkým želáme pokojné a radostné Vianoce a šťastný celý nový rok 2024! Hádam sa v ňom spolu znova stretneme...