Výber do športových tried

01.06.2021

Deti, máte radi pohyb a venujete sa športu? Je aktívny spôsob života pre vás to pravé a túžite stále prekonávať limity? Ak áno, môžete prísť na výber do športovej triedy, ktorý pripravili Základná škola na Štúrovej ulici v Myjava a Spartak Myjava.

Základná škola na Štúrovej ulici č. 18 v Myjave v spolupráci so Spartakom Myjava organizuje pravidelný výber pohybovo nadaných detí do 5. ročníka športovej triedy. Výber žiakov sa bude konať vo štvrtok 3. júna 2021 od 15.30 h na školskom ihrisku s umelou trávou. V prípade nepriaznivého počasia bude výber realizovaný v telocvični školy. Na výbere budú prítomní zástupcovia vedenia školy, ktorí poskytnú rodičom všetky informácie ohľadom štúdia.

Žiaci si so sebou prinesú vhodnú športovú výstroj a účasť rodičov je nutná. Akcia bude realizovaná za prísnych hygienických opatrení. Žiak pred svojou účasťou na výbere predloží vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré si môže stiahnuť zo stránky školy a zákonný zástupca sa musí preukázať negatívnym testom na prítomnosť koronavírusu, respektíve potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 v posledných 180 dňoch alebo potvrdením o zaočkovaní. Bližšie informácie o výbere poskytne riaditeľ školy na telefónnom čísle 0905 619 866 alebo mailom na adrese riaditel@zsmyjava.org.